Persoonsbeveiliging

  • persoonsbeveiliging1
  • persoonsbevieliging3
  • persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging

Een persoonsbeveiliger is een persoon wiens belangrijkste taak het is om zijn of haar client te beschermen tegen moord, ontvoering of andere gevaren. Vaak is dit een beroemd of belangrijk iemand zoals een politicus of popster. Een persoonsbeveiliger bestrijdt geweldadige overvalen door deze te voorkomen, te verhinderen of op doeltreffende manier tegen te gaan met alle mankracht die daarvoor nodig is en met alle middelen die voorhanden en wettelijk geoorloofd zijn.

Naast financiele motieven van criminelen vormen politiek-religieuze motieven van terroristische groeperingen de laatste jaren de oorzaak van toenemende dreigementen aan het adres van politici, opinieleiders en VIP's in verschillende sectoren; van sport tot amusement, van bedrijfsleven tot openbaar bestuur.