Portfolio Category: beveiligingsdiensten

Receptiediensten

Receptiediensten Iedereen kijkt met een ander oog naar de portier c.q. receptiemedewerk(st)er Voor bezoekers bijvoorbeeld is het de eerste kennismaking met uw bedrijf. Het personeel ziet de portiersloge/receptie als centraal communicatiepunt. Kortom de portier/receptionist(e) zorgt voor de communicatie, de veiligheid en uiteraard de presentatie van uw bedrijf. Aan de uitvoering worden dan ook hoge eisen…
Lees meer

Evenementenbeveiliging

Evenementenbeveiliging De doelstelling van een evenement is ons inziens dat de aanwezigen een plezierig vertier hebben en uiteraard dat er voldoende inkomsten zijn. Om de orde en rust te handhaven, nodig om het evenement te laten slagen, zetten organisatoren doorgaans beveiligers in. Dit blijkt vaak geen overbodige luxe te zijn. Onze medewerkers werken tijdens evenementen…
Lees meer

Winkelsurveillance

Winkelsurveillance Winkeldiefstal is helaas een veelvoorkomend feit. Dit kan voor u als ondernemer een behoorlijke derving van de omzet betekenen. Criminaliteit kan voorkomen worden door een combinatie van een aantal preventieve maatregelen zoals goede instructies aan het winkelpersoneel, elektronische hulpmiddelen en goed opgeleide winkelsurveillanten. Van de aanwezigheid van de winkelsurveillanten van Vario Beveiliging BV gaat…
Lees meer

Persoonsbeveiliging

Persoonsbeveiliging Een persoonsbeveiliger is een persoon wiens belangrijkste taak het is om zijn of haar client te beschermen tegen moord, ontvoering of andere gevaren. Vaak is dit een beroemd of belangrijk iemand zoals een politicus of popster. Een persoonsbeveiliger bestrijdt geweldadige overvalen door deze te voorkomen, te verhinderen of op doeltreffende manier tegen te gaan…
Lees meer